Vi utfører følgende oppdrag på bestilling:

Hente og kassere fiskemerder

Hente og kassere fiskemerder

Hente og kassere fiskemerder

image12

Vi  tar oppdrag med å hente fiskemerder som er klare til å bli kassert. Overskuddet går tilbake til stiftelsen. 

heve skipsvrak

Hente og kassere fiskemerder

Hente og kassere fiskemerder

image13

Vi  tar oppdrag med å heve og frakte vekk skipsvrak som kan være farlig for miljøet rundt seg. Skipsvraket blir behandlet på den mest miljøvennlige måten av Ragn Sells AS. Overskuddet går tilbake til stiftelsen.

Farlig avfall/ oljesøl

Hente og kassere fiskemerder

Opprenskning under fiskemerder

image14

Vi  kan ta hånd om farlig avfall som skadde batterier og annet farlig avfall, samt oljesøl. Arbeidet utføres av Ragn Sell AS  og Novu Mare   AS. Overskuddet går tilbake til stiftelsen.

Opprenskning under fiskemerder

Opprenskning under fiskemerder

Opprenskning under fiskemerder

image15

TNCOO  tar oppdrag å pumpe opp slam og fjerner avfall som legger seg under fiskemerdene.  Det er store mengder som inneholder substanser som ikke er bra for miljøet i havet. Dette fjerner vi. Selve arbeidet utføres av Ragn Sells  AS.

Kunstgressbaner

Opprenskning under fiskemerder

Annet farlig avfall

image16

TNCOO  tar oppdrag med å  fjerner eldre og defekte kunstgressbaner. Disse blir fraktet bort og   sanert på den aller mest miljøvennlige måten. I Norge. Selve arbeidet blir utført av 

Ragn Sells AS og overskuddet går tilbake til stiftelsen.

Annet farlig avfall

Opprenskning under fiskemerder

Annet farlig avfall

image17

Ta  kontakt med oss for håndtering av annet avfall, skipsvrak og annet farlig restavfall som er observert. Vi kan bistå med dette  arbeidet.