The Norwegian Clean Ocean Organization | TNCOO 


Overskuddet fra våre direkteoppdrag skal gå til arbeidet med forskning og utvikling av nye rensesystemer til tungt belastede elver i land hvor dette behovet er stort, samt å få utdanning om marin forsøpling inn på skolen, også globalt og ikke minst å fjerne plast og restavfall langs norskekysten med tilhørende fjorder. 

Viktig informasjon!

image5

Startskuddet 2020

Vi ble etabler januar 2020 og ønsker nå å få oppdrag fra det private næringslivet og fra kommuner og stat. Våre overskudd vil så gå til rent hav, rene fjorder, rene viker, rene strender, rene holmer og mindre øyer. I tillegg ønsker vi å starte utviklingen av nye rensesystemer til de mest belastede områdene i verden. Så vil vi jobbe for at marin forspøling blir et eget fag på skolen, ikke bare her hjemme, men også globalt.  

Vi står overfor en enorm utfrdring.

image6

Hvorfor gjør vi dette?

For å gjøre en forskjell. 15 tonn plast blir dumpet i verdens hav. Hvert minutt. Selv om vi klarer å fjerne mye, klarer vi ikke alt. Det som er viktigst er å gi kunnskap til andre som må forstå at det å dumpe plast i havet må ta slutt. Vi er på grensen til hva havet vårt tåler allerede.

Hva skjer nå i TNCOO?

Hva skjer nå i TNCOO?

Hva skjer nå i TNCOO?

image8

Nå arbeider vi kontinuerlig med å få oppdrag fra det private næringslivet, fra kommune og stat. Det kan være alt fra å fjerne skipsvrak, rydde under fiskemerder, fjerne og kasserer fiskemerder og fjerne eldre kunstgressbaner.

Hvordan jobber vi?

Hva skjer nå i TNCOO?

Hva skjer nå i TNCOO?

image9

Vi fungerer som et management. Får vi penger inn, går penger ut til gode formål som har med å fjerne plast og annet fra havet og strandlinjer. I tillegg ønsker vi å utvikle sammen med andre større aktører nye rensesystemer og utdanning.

Bli proaktiv!

Hva skjer nå i TNCOO?

Kunnskap og utdanning.

image10

Alle kan gjøre en forskjell. Ikke kast plast i elver, bekker, på bakken eller andre steder. Det meste ender opp i havet til slutt. Resurkuler så godt du kan og fortell dine venner at de også kan gjøre enkel grep for et bedre miljø. Bruk sunt vett.

Kunnskap og utdanning.

Kunnskap og utdanning.

Kunnskap og utdanning.

image11

Det er det viktigste vi kan gjøre. Få ut mer kunnskap om plast og restavfall i havet og hva det gjør med omgivelsene. Hvordan kan vi unngå å få dette i havet vårt. Utdanning er helt essensielt og vi må få det inn fra tidlig alder.

Har vi en fremtid?

Kunnskap og utdanning.

Har vi en fremtid?

image12

Ja, det har vi. Men vi må agere i dag. Bruk mindre engangsplast! Gå over til papp og papir og miljøvennlig plastemballasje. Enkle grep som kan få store betydninger for våre barns fremtid.

Hva kan jeg gjøre?

Kunnskap og utdanning.

Har vi en fremtid?

image13

Det er flere måter en kan bidra på. Donasjoner er en ting som hjelper oss direkte med å fjerne plast og annet avfall. Så er det ditt eget forbruk og om hvordan du behandler ditt eget avfall. Meld deg inn i organisasjoner som driver aktivt med å fjerne plast og annet avfall. Det er mange superflinke aktører ute i markedet.

Vi ønsker en opprydding i stor skala. Fra landområder og ut én nautisk mil,  ned i dybde, langs strandlinjer, viker og strender.  


Vi er ydmyke overfor jobben vi og andre står overfor.


Vi skal jobbe for et rikere og sunnere dyreliv i og rundt havet. 

Havet som skal gi oss viktige livsgrunnlag i flere tusen år.